Αγιογραφία / religious images

Άγιος Νικόλαος / St. Nicolas

"Ο Άγιος Νικόλας σώζει τους εν θαλάσση κινδυνεύοντας"
"St. Nicolas miracle"
λάδια σε καμβά 60Χ60εκ. / oil on canvas 60X60cm
Γιώργος Μικάλεφ / George Micalef
Αθήνα, Μάης 2015 / Athens, May 2015

Άγιος  Γεώργιος / St. George

"Ο Άι Γιώργης & η Αγγελοκαμωμένη / St. george"
λάδια σε καμβά 100Χ70εκ. / oil on canvas 100X70cm
Γιώργος Μικάλεφ / George Micalef
Αθήνα, Καλοκαίρι 2014 / Athens, Summer 2014

St. George (2014) in progres...   
“ο Άη Γιώργης & η Αγγελοκαμωμένη / St. George”
λαδοπαστέλ και ακρυλικά σε χαρτόνι 100Χ70εκ.
oilpastel & acrylic on cardboard 100X70cm
Γιώργος Μικάλεφ / George Micalef
Κέρκυρα, Καλοκαίρι 2012 / Corfu, Summer 2012

Με θάρρος αρματώθηκε και φονικό κοντάρι, τα νέα μόλις έμαθε ο νιος από τα ξένα. Καβάλησε άλογο γοργό, πιστό & σκουριασμένο και κείνο θα ήταν το στερνό, του δράκοντα το δείλι … Ο Σαύρος μόλυνε της χώρας την πηγή με τοξική σαπίλα, τα πρόβατα δεν χόρταινε, για ανθρώπου σάρκα η δίψα. Γυναίκα του τάξαν συντροφιά να φύγει πέρα στα βουνά, ποτέ να μη ξανάρθει. Μα ο κλήρος έπεσε στου Άρχοντα την κόρη τη πιο νέα. Στην κάμαρα του Σαύρου, η αγγελοκαμωμένη και την πηγή την κράτησε, μαύρη και μολυσμένη. Σαν ο λεβέντης έφτασε, την κόρη αντικρίζει, και το θεριό το φτερωτό καλά το εζυγίζει και το τρυπά το άθλιο στο ανίερο του στόμα… Στη χώρα σαν εγύρισε, με τ’ άρχοντα την κόρη όλοι τον προσκυνήσανε και τον τίμησαν όλοι. Άγιος ο Γιώργης γίνηκε, ο ψαροκαβαλάρης και άρχοντας παντοτινά, στους ουρανούς ο Αρμένης.

…απόσπασμα από “ το ποιητικό ημερολόγιο ενός νεκρού σκύλου”

"St. George no.1"
ink & toxic markers on paper 21X30cm
George Micalef
Athens, May 2015

Άγιος Αντώνιος / St. Anthony

“οι πειρασμοί του Αντώνη / St. Anthony's temptation” 
λάδια σε χαρτόνι 122X57εκ / oil on cardboard 122X57cm
Γιώργος Μικάλεφ / George MIcalef
Κέρκυρα 2013 / Corfu 2013

Temptation of (St.) Anthony II"
oil on canvas 120X80cm
George Micalef, Athens 2015
*more about this painting... here
"Οι πειρασμοί του Αγίου Αντωνίου ΙΙ"
λάδια σε καμβά 120Χ80εκ.
Γιώργος Μικάλεφ, Αθήνα 2015
* περισσότερα για το συγκεκριμένο έργο εδώ


"Ο Άγιος Χριστόφορος ο κυνοκέφαλος / Saint Christopher"
λάδια σε καμβά 40Χ40εκ. / oil on canvas 40X40cm
Γιώργος Μικάλεφ, Αθήνα 29/9/2015 / George Micalef, Athens 29/9/2015